www.Stats.in.th

ขนาดถุงนม กับทรงที่ได้หลังผ่าตัด

ก่อนเสริมหน้าอก ต้องมีการวัดขนาดถุงนมที่จะใช้ก่อนว่าต้องการเล็ก ใหญ่แค่ไหน โดยปกติเราจะเอา ถุงนมขนาดเท่าของจริง ลองใส่วัดในชั้นใน แล้วดูทรง

ตัวอย่างการเสริมถุงนมบางขนาด ให้ดูพอเป็นไอเดียว เพราะการเสริมหน้าอกในแต่ละคน ที่มีต้นทุนเนื้อหน้าอกไม่เท่ากัน อาจจะได้ไม่เท่ากัน ถุงนมขนาด 260 ซีซี , 280 ซีซี ,​ 325 ซีซี , 330 ซีซี , 375 ซีซี

อรรถพร , คลินิก , เสริมหน้าอก , ซิลิโคน , เสริมเต้า , อกโต , pantip ,​ราคา ,​รีวิว ,​เสริมหน้าอกที่ไหนดี ,​เสริมอกราคาถูก ​​,​หมอเทพ ,​หมอ ,​พี ระ ,​ซิลิโคนเสริมหน้าอกอยู่ได้กี่ปี
ถุงนมเสริมขนาด 260 ซีซี
อรรถพร , คลินิก , เสริมหน้าอก , ซิลิโคน , เสริมเต้า , อกโต , pantip ,​ราคา ,​รีวิว ,​เสริมหน้าอกที่ไหนดี ,​เสริมอกราคาถูก ​​,​หมอเทพ ,​หมอ ,​พี ระ ,​ซิลิโคนเสริมหน้าอกอยู่ได้กี่ปี
เสริมหน้าอกถุงนมาขนาด 280 ซีซี
อรรถพร , คลินิก , เสริมหน้าอก , ซิลิโคน , เสริมเต้า , อกโต , pantip ,​ราคา ,​รีวิว ,​เสริมหน้าอกที่ไหนดี ,​เสริมอกราคาถูก ​​,​หมอเทพ ,​หมอ ,​พี ระ ,​ซิลิโคนเสริมหน้าอกอยู่ได้กี่ปี
เสริมหน้าอกถุงนมขนาด 280 ซีซี
อรรถพร , คลินิก , เสริมหน้าอก , ซิลิโคน , เสริมเต้า , อกโต , pantip ,​ราคา ,​รีวิว ,​เสริมหน้าอกที่ไหนดี ,​เสริมอกราคาถูก ​​,​หมอเทพ ,​หมอ ,​พี ระ ,​ซิลิโคนเสริมหน้าอกอยู่ได้กี่ปี
เสริมหน้าอกขนาด 300 ซีซี
อรรถพร , คลินิก , เสริมหน้าอก , ซิลิโคน , เสริมเต้า , อกโต , pantip ,​ราคา ,​รีวิว ,​เสริมหน้าอกที่ไหนดี ,​เสริมอกราคาถูก ​​,​หมอเทพ ,​หมอ ,​พี ระ ,​ซิลิโคนเสริมหน้าอกอยู่ได้กี่ปี
เสริมหน้าอกขนาด 300 ซีซี
อรรถพร , คลินิก , เสริมหน้าอก , ซิลิโคน , เสริมเต้า , อกโต , pantip ,​ราคา ,​รีวิว ,​เสริมหน้าอกที่ไหนดี ,​เสริมอกราคาถูก ​​,​หมอเทพ ,​หมอ ,​พี ระ ,​ซิลิโคนเสริมหน้าอกอยู่ได้กี่ปี
เสริมหน้าอกขนาด 325 ซีซี
อรรถพร , คลินิก , เสริมหน้าอก , ซิลิโคน , เสริมเต้า , อกโต , pantip ,​ราคา ,​รีวิว ,​เสริมหน้าอกที่ไหนดี ,​เสริมอกราคาถูก ​​,​หมอเทพ ,​หมอ ,​พี ระ ,​ซิลิโคนเสริมหน้าอกอยู่ได้กี่ปี
เสริมหน้าอกขนาด 330 ซีซี
อรรถพร , คลินิก , เสริมหน้าอก , ซิลิโคน , เสริมเต้า , อกโต , pantip ,​ราคา ,​รีวิว ,​เสริมหน้าอกที่ไหนดี ,​เสริมอกราคาถูก ​​,​หมอเทพ ,​หมอ ,​พี ระ ,​ซิลิโคนเสริมหน้าอกอยู่ได้กี่ปี
เสริมหน้าอกขนาด 375 ซีซี