www.Stats.in.th

ในการเสริมจมูกของผู้หญิง จะมีลักษณะที่ต่างจากผู้ชาย เช่นทรงที่อ่อนช้อยกว่า แกนเรียวเล็กกว่า

  • ธรรมชาติ ไม่ต้องสูงมาก โดยรักษาแกนเดิมไว้ ไม่ต้องการให้เห็นเปลี่ยนไปมากนัก หรือให้ดูแกนงอนๆ
  • ทรงเกาหลี โดยเน้นให้ปลายเชิดมากหน่อย และด้านบนไม่ต้องสูง ไม่ยื่นมาด้านหน้ามากนัก ซึ่งเหมาะกับคนที่ขอบหน้าผากไม่สูงมากนัก
  • แกนตรงๆ ให้ดูมีสันขึ้นมา
  • สูงโด่งเลย ดูโดดเด่น

รีวิวแก้จมูก

รีวิวตาและจมูก

รีวิวทำจมูก

คำถามว่า เราติดพลาสเตอร์ที่จมูกทำไม บางทีติด บางทีไม่ติด , การติดเพื่อปิดบังไม่ให้เห็นบวมมาก แต่ไม่ได้ทำเพื่อให้ยึดติด เพราะกว่าที่ซิลิโคนจะเข้าที่ดีๆ ก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือน แต่การติดพลาสเตอร์ เราจะติดไม่เกิน 3- 5 วัน เพื่อไม่ให้แพ้ผื่นขึ้น และที่สำคัญตอนดึงพลาสเตอร์ออก ค่อนข้างจะยาก และบางคนดึงแรง ก็อาจจะทำให้ซิลิโคนที่ยังไม่แข็งแรง ขยับหรือเคลื่อนตัวได้ ดังนั้นช่วงหลัง ถ้าหลีกเลี่ยงการติดพลาสเตอร์ได้ ก็จะหลีกเลี่ยงก่อนครับ

รีวิว

รีวิวหลังผ่าตัดเสริมจมูก

ในลักษณะแกนจมูกต่างๆกัน

  • โดยทั่วๆไปมักจะแกนเล็ก เรียว ยาว
  • ดูบริเวณขอบหน้าผาก ถ้าไม่สูงมาก (เมื่อมองจากด้านข้าง) ก็นิยมเสริมทรงเกาหลี คือด้านบนหรือหัวตา ไม่ต้องสูงมาก แต่ไปเน้นขึ้นที่ปลายจมูกแทน
  • แต่ถ้าขอบหน้าผากสูง และไม่ค่อยมีดั้ง คล้ายจมูกคนอีสาน ก็ควรจะเสริมด้านบนให้สูงหน่อย เพราะถ้าเสริมไม่สูง อาจจะดู เหมือนดั่งหักได้เช่นเดิม
  • ส่วนปลายจมูก ถ้าไม่ใหญ่ อันนี้ทำไม่ยาก ค่อนข้างจะสวยได้ง่าย
  • แต่ถ้าเนื้อปลายจมูกใหญ่ ก็ต้องเสริมปลายให้เรียว และสูงหน่อย เพื่อให้ดูปลายจมูกเล็กลงมา

ลักษณะแกนจมูก

AR2801

ทรงเกาหลี

 

3072

 

 

แกนจมูกทรงตรง

 

 

ทรงจมูกแกนตรง ภาพด้านข้าง , หลังผ่าตัดประมาณ 2 สัปดาห์

เสริมทรงสูงโด่ง

323

รีวิว

รีวิวขั้นตอนเสริมจมูก
1 ปี หลังเสริมจมูก