www.Stats.in.th

เสริมจมูกทรงผู้ชาย เสริมดั้ง

โครงสร้างและรูปทรงจมูกจะมีความต่างกันระหว่างทรงเสริมดั้งจมูกผู้ชาย และสริมดั้งผู้หญิง โดยถ้าเรามองจากด้านข้าง หรือ Profile view สามารถแบ่งทรงเสริมจมูกได้คราวๆคือ

 1. เสริมจมูกทรงตรงๆ
 2. เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง
 3. เสริมจมูกทรงงุ่มๆ ปลายไม่พุ่งมาก
 4. เสริมจมูกทรงธรรมชาติ
 • โดยปกติการเสริมจมูกผู้ชายมักจะตอ้งการสูงกว่าเสริมจมูกผู้หญิงเล็กน้อย เพื่อให้ดูหน้าคมขึ้น
 • แกนซิลิโคนเสริมดั้ง ก็มักจะดูกว้างกว่าซิลิโคนเสริมจมูกผู้หญิง คือไม่เรียวเล็ก แต่ก็ไม่ถึงกับซิลิโคนใหญ่เกินไป
 • มีหยดน้ำปลายจมูก เพื่อป้องกันจมูกเชิดขึ้นจากซิลิโคนเสริมจมูก
 • ทรงเสริมจมูกเมื่อดูจากด้านข้าง มักจะเป็นแบบ ทรงทำจมูกตรงๆลง , ทรงทำจมูกพุ่งปลาย หรือเสริมจมูกทรงงุ้มๆ โดยที่ปลายไม่ต้องเชิดขึ้นหรือโค้งงอนขึ้นไปเหมือนทรงเสริมจมูกผู้หญิง
 • ถ้ามีปลายจมูกเนื้อหนา ควรจะทำเสริมดั้งแบบปลายพุ่งๆ เพื่อให้ดูลดความใหญ่ของปลายจมูก ศึกษาจากรีวิวต่อได้ รีวิวเสริมจมูก

เสริมจมูกทรงพุ่ง

เทคนิคเสริมจมูกแบบนี้เหมาะกับผู้ที่มีปลายจมูกค่อนข้าง ซึ่งการที่พุ่งปลายมาก ก็จะทำให้ด้านข้างดูเล็กลงคล้ายๆกับเป็นการยกจมูกส่วนปลายขึ้นนั้นเอง

แต่ต้องขึ้นกับเนื้อปลายจมูกที่ต้องการเสริมจมูก ไม่ถึงกับเนื้อบางเกินไป

ทำให้หน้าดูมีมิติขึ้น :)

อรรถพร คลินิก, เสริมจมูก, ดั้งโด่ง ,ซิลิโคน, ตกแต่งจมูก , เสริมดั้ง ,​pantip , รีวิว ,​ทรงผู้ชาย

รีวิวเสริมจมูก ปลายพุ่ง หมออรรถพรที่อรรถพรคลินิก เฟสบุ๊ครีวิวที่อรรถพรคลินิก

 

อรรถพร คลินิก, เสริมจมูก, ดั้งโด่ง ,ซิลิโคน, ตกแต่งจมูก , เสริมดั้ง ,​pantip , รีวิว ,​ทรงผู้ชาย

รีวิวเสริมจมูก ปลายพุ่ง หมออรรถพรที่อรรถพรคลินิก


เสริมดั้งทรงจมูกตรงๆ ซึ่งโดยปกติฐานเดิมของคนส่วนใหญ่ มักจะเป็นแกนลงมาตรงๆ

การเสริมจมูกแกนตรงในคนที่มีลักณะแกนตรงอยู่แล้ว จะทำให้มองหน้าตรง มีสันขึ้นมา รีวิวถ่ายรูปดูดีขึ้น แม้ว่าบางทีอาจจะมีจมูกอยู่บ้าง

และยังเหมาะกับคนที่มีหยดน้ำไม่มาก ซึ่งการเสริมจมูกปลายพุ่ง จะต้องแบ่งเนื้อไปแกนพุ่งเยอะเกินไป และอาจจะทำให้ดูเชิดๆได้

อรรถพร คลินิก, เสริมจมูก, ดั้งโด่ง ,ซิลิโคน, ตกแต่งจมูก , เสริมดั้ง ,​pantip , รีวิว ,​ทรงผู้ชาย , เสริมดั้งที่ไหนดี ,​เลอลักษณ์ ,​ราคม ,​เสริมดั้งหมอบุญถิ่น ,​เสริมดั้งที่ไหนดีที่สุด

รีวิวเสริมดั้ง อรรถพร คลินิก , เสริมดั้งที่ไหนดีที่สุด ด้านล่างรวมรีวิวจาก pantip , ดั้งโด่ง dungdong ::::

อรรถพร คลินิก, เสริมจมูก, ดั้งโด่ง ,ซิลิโคน, ตกแต่งจมูก , เสริมดั้ง ,​pantip , รีวิว ,​ทรงผู้ชาย , เสริมดั้งที่ไหนดี ,​เลอลักษณ์ ,​ราคม ,​เสริมดั้งหมอบุญถิ่น ,​เสริมดั้งที่ไหนดีที่สุด

รีวิวเสริมดั้ง อรรถพร คลินิก , เสริมดั้งที่ไหนดีที่สุด , ด้านล่างรวมรีวิวจาก pantip , ดั้งโด่ง dungdong ::::

อรรถพร คลินิก, เสริมจมูก, ดั้งโด่ง ,ซิลิโคน, ตกแต่งจมูก , เสริมดั้ง ,​pantip , รีวิว ,​ทรงผู้ชาย , เสริมดั้งที่ไหนดี ,​เลอลักษณ์ ,​ราคม ,​เสริมดั้งหมอบุญถิ่น ,​เสริมดั้งที่ไหนดีที่สุด

รีวิวเสริมดั้ง อรรถพร คลินิก , เสริมดั้งที่ไหนดีที่สุด ,ด้านล่างรวมรีวิวจาก pantip , ดั้งโด่ง dungdong ::::

อรรถพร คลินิก, เสริมจมูก, ดั้งโด่ง ,ซิลิโคน, ตกแต่งจมูก , เสริมดั้ง ,​pantip , รีวิว ,​ทรงผู้ชาย , เสริมดั้งที่ไหนดี ,​เลอลักษณ์ ,​ราคม ,​เสริมดั้งหมอบุญถิ่น ,​เสริมดั้งที่ไหนดีที่สุด
รีวิวเสริมจมูก จากดั้งโด่ง :::: รีวิว +++@@@ รีวิว ###@@@ รีวิว
อรรถพร คลินิก, เสริมจมูก, ดั้งโด่ง ,ซิลิโคน, ตกแต่งจมูก , เสริมดั้ง ,​pantip , รีวิว ,​ทรงผู้ชาย , เสริมดั้งที่ไหนดี ,​เลอลักษณ์ ,​ราคม ,​เสริมดั้งหมอบุญถิ่น ,​เสริมดั้งที่ไหนดีที่สุด
รีวิวเสริมดั้ง ทำดั้ง :::: รีวิว +++@@@ รีวิว ###@@@ รีวิว
ทำโดย หมออรรถพร ที่ อรรถพรคลินิก
อรรถพร คลินิก, เสริมจมูก, ดั้งโด่ง ,ซิลิโคน, ตกแต่งจมูก , เสริมดั้ง ,​pantip , รีวิว ,​ทรงผู้ชาย , เสริมดั้งที่ไหนดี ,​เลอลักษณ์ ,​ราคม ,​เสริมดั้งหมอบุญถิ่น ,​เสริมดั้งที่ไหนดีที่สุด
รีวิวเสริมดั้ง ทำดั้ง ::: รีวิว +++@@@ รีวิว ###@@@ รีวิว
ทำโดย หมออรรถพร ที่ อรรถพรคลินิก
อรรถพร คลินิก, เสริมจมูก, ดั้งโด่ง ,ซิลิโคน, ตกแต่งจมูก , เสริมดั้ง ,​pantip , รีวิว ,​ทรงผู้ชาย , เสริมดั้งที่ไหนดี ,​เลอลักษณ์ ,​ราคม ,​เสริมดั้งหมอบุญถิ่น ,​เสริมดั้งที่ไหนดีที่สุด
รีวิวเสริมจมูก ทำจมูก ::: รีวิว +++@@@ รีวิว ###@@@ รีวิว
ทำโดย หมออรรถพร ที่ อรรถพรคลินิก
อรรถพร คลินิก, เสริมจมูก, ดั้งโด่ง ,ซิลิโคน, ตกแต่งจมูก , เสริมดั้ง ,​pantip , รีวิว ,​ทรงผู้ชาย , เสริมดั้งที่ไหนดี ,​เลอลักษณ์ ,​ราคม ,​เสริมดั้งหมอบุญถิ่น ,​เสริมดั้งที่ไหนดีที่สุด
รีวิว 2ปีหลังเสริมจมูก
ทำโดย หมออรรถพร ที่ อรรถพรคลินิก ::::: รีวิว +++@@@ รีวิว ###@@@ รีวิว

เสริมจมูกแกนงุ้มๆ

คนที่มีปลายจมูกไม่ใหญ่มาก สามารถเสริมดั้งได้ในทรงงุ้ม เพราะไม่ต้องยกปลายขึ้นมาก

ดาราเกาหลี จะพบเสริมดั้งทรงนี้ได้ค่อนข้างบ่อย

เสริมโด่งเป็นสัน

อรรถพร คลินิก, เสริมจมูก, ดั้งโด่ง ,ซิลิโคน, ตกแต่งจมูก , เสริมดั้ง ,​pantip , รีวิว ,​ทรงผู้ชาย , เสริมดั้งที่ไหนดี ,​เลอลักษณ์ ,​ราคม ,​เสริมดั้งหมอบุญถิ่น ,​เสริมดั้งที่ไหนดีที่สุด
รีวิว @@@@ รีวิว ####___+++++ รีวิว
อรรถพรคลินิก พหลโยธิน 73
อรรถพร คลินิก, เสริมจมูก, ดั้งโด่ง ,ซิลิโคน, ตกแต่งจมูก , เสริมดั้ง ,​pantip , รีวิว ,​ทรงผู้ชาย , เสริมดั้งที่ไหนดี ,​เลอลักษณ์ ,​ราคม ,​เสริมดั้งหมอบุญถิ่น ,​เสริมดั้งที่ไหนดีที่สุด
รีวิว รีวิว @@@@ รีวิว ####___+++++ รีวิว
อรรถพรคลินิก พหลโยธิน 73
อรรถพร คลินิก, เสริมจมูก, ดั้งโด่ง ,ซิลิโคน, ตกแต่งจมูก , เสริมดั้ง ,​pantip , รีวิว ,​ทรงผู้ชาย , เสริมดั้งที่ไหนดี ,​เลอลักษณ์ ,​ราคม ,​เสริมดั้งหมอบุญถิ่น ,​เสริมดั้งที่ไหนดีที่สุด
รีวิว รีวิว @@@@ รีวิว ####___+++++ รีวิว
อรรถพรคลินิก พหลโยธิน 73
อรรถพร คลินิก, เสริมจมูก, ดั้งโด่ง ,ซิลิโคน, ตกแต่งจมูก , เสริมดั้ง ,​pantip , รีวิว ,​ทรงผู้ชาย , เสริมดั้งที่ไหนดี ,​เลอลักษณ์ ,​ราคม ,​เสริมดั้งหมอบุญถิ่น ,​เสริมดั้งที่ไหนดีที่สุด
รีวิว รีวิว @@@@ รีวิว ####___+++++ รีวิว
อรรถพรคลินิก พหลโยธิน 73