www.Stats.in.th

เสริมจมูก ผ่านแผลในรูจมูก

การทำผ่าตัดเสริมจมูก โดยใช้ซิลิโคนต้องมีการสอดซิลิโคนเข้าไปด้านในจมูก ซึ่งขั้นตอนผ่าตัดจะมีแผลผ่าตัดโดยจะตอ้งพยายามซ่อนแผลให้เห็นน้อยที่สุด แผลจะอยู่ด้านในรูจมูก โดยอาจจะอยู่ด้านซ้าย หรือด้านขวา หรือทั้งสองด้าน ลึกจากด้านนอก ประมาณ 1-2 มม.

W1

การดูแลแผลหลังผ่าตัด

แผลจะอยู่ด้านใน ตรงกลาง โดยแผลมักจะยาว ประมาณ ไม่เกิน 1 ซม. และเย็บด้วยไหม ประมาณ 4-5 เข็ม ตอ้งระวังไม่ให้มีน้ำมูกมาโดนที่ไหม เพราะอาจจะซึมเอาเชื้อโรคเข้าไปได้ หรือการทานอาหารรสจัด อาจจะมีการกระตุ้นให้มีน้ำมูกได้ ป้องกันโดยการหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด และถ้าเกิดเป็นหวัดมีน้ำมูก ให้ทานยาลดน้ำมูก จนกว่าไหมจะหลุดหมด (โดยส่วนใหญ่ไม่เกิน 2 สัปดาห์) ป้ายยา ซึ่งเป็นยาฆ่าเชื้อ และป้องกันน้ำเข้า หรือหลีกเลี่ยงการทำผ่าตัดช่วงเป็นหวัดน้ำมูกมากๆ ถ้าเป็นไปได้

W2

แผลเสริมจมุก แผลโดยส่วนใหญ่จะไม่เห็น หรือเป็นไม่มาก กรณีมีแผลนูนออกมาเล็กน้อย แต่ไม่ได้มีอันตรายใดๆ

การดูแล ก็ไม่ควรแคะแกะเกา บ่อยๆเพราะอาจจะทำให้เกิดแผลถลอก และเชื้อแบคทีเรีย เข้าไปได้