www.Stats.in.th

หน้าอกคล้อย

หน้าอกคล้อยคือการที่เต้านมคล้อยตกลงล่าง โดยมีลักษณะหัวนมจากที่ชี้ปกติ กลายเป็นชี้ลงล่าง ซึ่งพบได้ในกรณีที่อายุเพิ่มมากขึ้น , หลังมีบุตร อาจจะมีอาการหน้าอกโต หรือหน้าอกไม่โต แต่คล้อยอย่างเดียวก็ได้

การรักษา

 • ให้ดูเป็นสองอย่างใหญ่คือ หน้าอกเดิมใหญ่หรือไม่ และการคล้อยเยอะหรือไม่
 • ถ้าคล้อยไม่มาก และต้องการเสริมหน้าอกอยู่แล้ว : การทำผ่าตัดเสริมหน้าอกอย่างเดียว ก็สามารถช่วยเรื่องหน้าอกคลอ้ยได้
 • หน้าอกเดิมมีอยู่แล้ว ไม่ต้องการเพิ่มขึ้น : ก็ทำผ่าตัดเฉพาะยกกระชับอย่างเดียว , จะมีแผลอยู่รอบหัวนม
 • หน้าอกเดิมมีไม่ค่อยมาก แต่การคล้อยมาก : กรณีนี้ การเสริมหน้าอกอย่างเดียว อาจจะช่วยได้ไม่หมด ซึ่งอาจจะต้อง ทำผ่าตัดรวมกันทั้ง เสริมหน้าอก และยกกระชับด้วย , โดยใช้แผลผ่าตัดยกกระชับใส่ซิลิโคนได้
 • หน้าอกใหญ่และคล้อย : อาจจะทำผ่าตัดลดหน้าอก ซึ่งก็จะช่วยเรื่องหน้าอกคล้อยไปด้วยกัน แต่อันนี้จะมีแผลมากหน่อย คือ แผลรอบหัวนม และรูปตัวทีหงายรวมด้วย

ขั้นตอนผ่าตัด

 • แพทย์ตรวจดูก่อนว่าเข้ากรณีไหน พร้อมทั้งข้อดี ขอ้เสียของแต่ละชนิด
 • กรณีทำผ่าตัดยกกระชับอย่างเดียว ก็ใช้แบบ ดมยาสลบ
 • ทำผ่าตัดประมาณ 2-3 ชม. และตื้นมาจะมีผ้าพันรอบหน้าอก แน่นกระชับพอสมควร
 • แผลอยู่รอบหัวนม ซึ่งแผลจะเป็นแผลสะอาด ไม่จำเป็นต้องทำแผลทุกวัน , โดยอาจจะเปลี่ยนแผล 3-4 วัน/ครั้ง
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หรือได้กลิ่นบุหรี่เด็ดขาด ในกรณีที่มีทำผ่าตัดบริเวณหัวนม เพื่อป้องกันหัวนมตายจากเส้นเลือดตีบ
 • ประมาณ 7-10 วัน ตัดไหม
 • ในช่วงแรก หัวนมอาจจะรูปทรงยังไม่เข้าที่ โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน
 • ใช้ครีมแผลเป็นทา และถ้ามีลักษณะแผลเป็นนูนง่าย อาจจะใช้ซิลิโคนชีท ปิดเพื่อป้องกันแผลเป็นนูน

สอบถาม

หลังผ่าตัด จะมีอาการชาหัวนมหรือไม่

กรณีผ่าเฉพาะยกกระชับ จะไม่มีผลชาหัวนม หรืออาจจะมีบ้างไม่มาก แต่ถ้ามีการเสริมหน้าอก หรือลดขนาดด้วย ก็อาจจะพบได้ แต่มักเป็นชั่วคราว ประมาณ 3 เดือน

แผลเป็นจะมากหรือไม่

จริงๆการลงแผล จะพยายามให้อยู่รอบๆหัวนมเพื่อให้เห็นไม่มากอยู่แล้ว แต่การดูแลเป็นสิ่งสำคัญ ตั้งแต่ก่อนตัดไหม อย่าให้โดนน้ำ หรืออับชื้น และหลังผ่าตัด ก็ ดูแลใช้ครีมแผลเป็น รวมถึง ซิลิโคนชีทกรณีที่เป็นแผลเป็นนูนง่าย