www.Stats.in.th

แผลเป็น (Scar)

แผลเป็น คือ เมื่อเราเคยมีแผลขึ้นมา ไม่ว่าจะสาเหตุใดๆ เช่น แผลถลอก แผลมีดบาด แผลอุบัติเหตุรถ

ทั้งหมดก็สามารถทำให้เกิดแผลเป็นได้เช่นเดียวกัน

โดยแผล ที่จะเกิดปัญหา จะขึ้น กับ

1. ตำแหน่ง : ถ้าเป็นตำแหน่งที่เปิดเผย เช่นใบหน้า น่อง หรือแขน ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้

2. ขนาด : ถ้ายิ่งใหญ่ แผลกว้าง หรือแผลนูน หรือแม้แต่ในตำแหน่งที่ตั้งฉากกับรอยแผลปกติ ก็จะทำให้เห็นชัดมากขึ้น

แผลหน้าผาก บางส่วนขนาดกับรอยขวางธรรมชาติ และมีความลึกของแผล

การรักษา

อันดับแรก แผลเรามักจะยังไม่ทำผ่าตัดตกแต่งแผลเป็นตั้งแต่ในช่วงแรกที่เกิดแผลใหม่ๆ (แต่ต้องเย็บแผลตามปกติ)

และมักจะรอระยะเวลา ประมาณ อย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป เพื่อให้ดูว่า แผลเป็นอย่างไร จางลงแค่ไหน เพื่อจะได้แก้หรือตกแต่งเฉพาะในตำแหน่งที่จำเป็นเท่านั้น

จากนั้นก็ประเมินว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง

แต่ก่อนอื่น ต้องบอกก่อนว่า เราไม่สามารถทำให้แผลหาย เหมือนไม่เคยเกิดอะไรมาก่อน ได้ แต่อาจจะทำให้ดูเล็กลง คลุมเคลือ มองไม่ค่อยออก ได้

การประเมินแผล และการทำผ่าตัด

1. ถ้าแผลกว้าง : ก็สามารถทำโดยการตัดควมกว้าง และเย็บเข้ามาหากัน โดยเย็บหลายชั้นหน่อย (เพื่อป้องกันแผลยืดออกในระยะยาว)

2. แผลนูน : ถ้ามีแค่ ปัญหาแผลนูน จริงๆ สามารถฉีดยาสลายพังพืด ได้ โดยค่อยๆฉีดทุก 1 เดือน

3.แผลอยู่ในตำแหน่งที่ขนาดกับรอยธรรมชาติ : เช่นที่หน้าผาก ถ้าอยู่ในตำแหน่งแนวนอน ก็จะทำให้มองไม่ค่อยเห็น และดีกว่าแผลในแนวตั้งฉาก , การผ่าตัดลักษณะนี้ ก็เป็นการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยน ทิศทางของแผล , หรือทำแผลเป็นรูปตัว W เพื่อให้มองดูคลุมเคลือขึ้น (จากการที่แสงจะตกกระทบแบบกระจาย มากกว่ารวมเป็นเส้นตามแผลปกติ)

จากนั้น ก็ตอ้งดูแลแผลต่อ หลังจากตัดไหมแล้ว ควรใช้ครีมแผลเป็นทาต่อ และใช้พวกกลุ่ม ซิลิโคนชีท ปิดเพื่อป้องกันแผลเป็นนูน