ทำตาสองชั้น

ในแง่การผ่าตัด มี 2 วิธี คือแบบ เย็บสามจุด และแบบ กรีด ซึ่งแยกง่ายๆคือ ถ้าหนังตาตกหรือมีไขมันที่ตาอูมมาก ควรใช้แบบกรีด เพราะการกรีด สามารถเก็บเอาหนังตาออกไปด้วย หรือเก็บไขมันด้วย ส่วนถ้าไม่มีหนังตาตก หรือพูดง่ายๆคือ มีตาชั้นเดียวต้องการให้มีสองชั้น ที่ไม่ต้องถึงกับสูงมาก ก็สามารถทำแบบเย็บสามจุดได้

ขั้นตอนผ่าตัด

 • ล้างหน้าด้วยน้ำสบู่ฆ่าเชื้อ และถ้ามีใส่ contact lens ให้ตอนก่อนด้วยคะ
 • กำหนดจุดความสูงของชั้นตา
 • หยดยาชาที่ตา และฉีดยาชา
 • ทำผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 40 นาที
 • หลังผ่าตัดจะมีอาการ บวมเขียวได้บ้าง ให้ประคบเย็น

หลังผ่าตัด

 • ประคบเย็น 3 วันแรก จากนั้นถ้ามีเขียวๆเหลืองๆบ้างก็ให้ประคบอุ่นได้
 • ชั้นตาช่วงแรกนี้ยังมีบวมได้ และจะค่อยเข้าที่ประมาณ 2-3 เดือน
 • แผลโดนน้ำได้หลัง 24 ชม. และให้ป้ายยาตรงจุดข้างละ 3 จุด
 • แต่ละจุดจะมีไหมเย็บ นัดตัดไหม 5 วัน
 • สอบถาม

 • การเย็บสามจุด จะมีโอกาสไหมหลุด และไม่เกิดชั้นได้หรือไม่
 • มีโอกาสหลุดได้ แต่ไม่มาก เพราะการเย็บสามจุดเราก็มีการใช้ไหมเย็บเช่นเดียวกับการกรีด
 • บวมเขียวหลังผ่าตัด นานแค่ไหน
 • ส่วนใหญ่จะไม่บวมมาก และเขียวน้อยกว่าทำแบบกรีด เข้าที่ประมาณ 1-2 เดือน